Wednesday, April 27, 2016

BAHAGIAN A

( 30 markah )

( Masa dicadangkan    : 45 minit )

Gambar rajah dibawah menunjukkan sebahagian daripada petua kecemerlangan seseorang murid. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha untuk memperoleh kecemerlangan dalam akademik. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. 

Langkah  1   :  Mengenal pasti Isu dan Kehendak Soalan

a)         Isu  :

            ………………………………………………………………………………………………


b)         Kehendak soalan  :

            ………………………………………………………………………………………………


Langkah  2  :  Membina karangan berdasarkan kaedah “Karangan Pasang Siap”

a)         Pendahuluan

            Saban  hari  kita  disajikan  dengan  isu  ……..(ISU)……..   melalui  media  massa, media  cetak  dan  perbincangan  di  institusi  pengajian  tinggi, parlimen  dan  warung-warung  kopi.  Isu  ……….(ISU)………  telah  menjadi  buah  mulut  dalam  kalangan masyarakat.  Sebagai  rakyat  Malaysia  kita  perlu  memandang  berat  akan  isu ini.  Bak kata  pepatah  Melayu,  berat  sama  dipikul  ringan  sama  dijinjing.  Berikut  pendapat saya  tentang ………………(KEHENDAK SOALAN ……………………….


b)         Isi  Pertama :

  i.        Antara  ……………………..( kehendak  soalan ) ………………ialah ………….

 ii.        Hal  ini  disebabkan  oleh …………………………………………………………

 iii.       Impak  daripada  hal  ini  ………………………………………………………….

 iv.       Buktinya,  …………………………………………………………………………

 v.        Oleh  itu, …………………………………………………………………………..

 vi.       Tindakan  ini  bersesuaian  dengan  peribahasa …………………………………..


c)         Isi  Kedua

  i.        Di  samping  itu,  antara ………..( kehendak  soalan ) ………. ialah ……………

 ii.        Tindakan  ini  membolehkan ……………………………………………………..

 iii.       Implikasi  daripada  hal  tersebut …………………………………………………

 iv.       Contohnya,  …………………………………………………………………….

 v.        Justeru ……………………………………………………………………………

 vi.       Hal  ini  bertepatan  dengan  peribahasa ………………………………………….

  
d)         Isi Ketiga :

  i.        Tambahan  pula, antara ……………..( kehendak  soalan ) ……… ialah …………………

 ii.        Hal  ini  akan  menyebabkan ……………………………………………………..

 iii.       Bukan  itu  sahaja,  hal  tersebut  akan  mengakibatkan …………………………

 iv.       Misalnya, …………………………………………………………………………

 v.        Lantaran  itu, ……………………………………………………………………..

 vi.       Bak  kata  peribahasa  Melayu ……………………………………………………


e)         Isi  Keempat  :

  i.        Seterusnya,  antara ……………( kehendak  soalan ) …………… ialah …………………..

 ii.        Hal  ini  akan  membolehkan ……………………………………………………..

 iii.       Kesan  daripada  situasi  ini  mampu  ……………………………………………..

 iv.       Contohnya, ……………………………………………………………………….

 v.        Hakikatnya, ……………………………………………………………………….

 vi.       Hal  ini  bertetapan  dengan  peribahasa ………………………………………….


f)         Penutup

            Kesimpulannya,  pelbagai pihak perlu member komitmen  yang  sewajarnya  untuk menangani  /  menyokong  isu  ini.  Pihak  berkuasa  /  Ibu  bapa  /  Institusi sekolah/ Kerajaan  tidak  boleh  melaksanakan  tugas  seperti  melepaskan  batuk  di  tangga. Manakala,  masyarakat  pula tidak sewajarnya  mengamalkan  peribahasa  enau  dalam belukar  melepaskan  pucuk  masing-masing  dalam  menangani  /  menyokong  isu  ini.  Kerjasama  yang  erat  akan  dapat  merealisasikan  hasrat  Perdana  Menteri  yang bertepatan  dengan  slogan  Cemerlang,  Gemilang  dan  Terbilang.  Tuesday, April 19, 2016Baca Petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.


BM SPM Kertas 2

Pada masa ini Kementerian Pelajaran Malaysia sedang berusaha untuk memperkasakan pendidikan di negara kita kerana pendidikanlah yang akan menentukan hala tuju sesebuah negara. Menerusi pendidikan juga kita akan dapat melahirkan pemimpin yang berwibawa, berkaliber dan kenal jati diri. Walau bagaimanapun, hasrat murni kementerian ini menghadapi beberapa kekangan,antaranya termasuklah disiplin murid di sekolah-sekolah.

 Untuk mengatasi masalah ini, kementerian telah menubuhkan Jawatankuasa Petugas Khas Menangani Gejala Disiplin. Sehingga penghujung tahun 2004, sebanyak 250 pendapat awam diterima di samping ratusan aduan yang dikategorikan dalam masalah salah laku murid. Tindakan lain yang diambil oleh Kementerian Pelajaran adalah dengan membuka talian penting dan e-mel untuk mangsa buli dan keganasan di sekolah. Dengan cara ini, Kementerian Pelajaran akan mendapat maklumat tentang masalah disiplin dengan lebih tepat. Ibu bapa dan orang awam boleh membuat aduan tentang masalah disiplin. Selain itu , maklumat boleh disalurkan menerusi sistem pesanan ringkas (SMS) kepada pegawai yang bertanggungjawab.

Bagi menangani masalah disiplin yang berat, pihak sekolah dibenarkan untuk mendapatkan bantuan daripada polis. Sekiranya perlu, pihak polis dibenarkan untuk menahan murid yang berada di luar kawasan sekolah pada waktu persekolahan. Kementerian Pelajaran telah mengingatkan pihak sekolah bahawa mereka boleh dikenakan tindakan tatatertib jika menyembunyikan kes disiplin yang berlaku di sekolah masing-masing. Hal ini demikian kerana Kementerian Pelajaran menerima laporan bahawa terdapat pihak pentadbir sekolah, terutamanya sekolah yang berstatus elit, cuba menutup kes disiplin di sekolah mereka.

 Sebenarnya masalah disiplin yang berlaku ini boleh ditangani menerusi prosedur yang sedia ada seperti mengenakan hukuman rotan, denda,gantung sekolah dan buang sekolah. Namun demikian, sebelum hukuman dikenakan, setiap kes itu mestilah disiasat puncanya terlebih dahulu. Tindakan ini diambil supaya kita dapat berlaku adil kepada murid tersebut kerana ada murid yang melakukan kesalahan disiplin semata-mata kerana ingin akan perhatian dan mereka sebenarnya bukan penjenayah. Kita akui bahawa masa depan negara amat bergantung pada kejayaan dan kemantapan sistem pendidikan. Kemantapan ini pula bergantung pada kecemerlangan kakitangan Kementerian Pelajaran melaksanakan peranan masing-masing. Dengan itu, akan tercapailah hasrat negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

 (Dipetik dan diubahsuaikan daripada
 “Realiti Semasa Masalah Disiplin Pelajar”
 Oleh Noor Khairiyati Mohd. Ali

 Dewan Masyarakat, April 2005)

Contoh jawapan.


Petikan membincangkan langkah-langkah menangani masalah disiplin di negara kita.

Langkah-langkahnya ialah Kementerian Pelajaran menubuhkan Jawatankuasa Petugas Khas Menangani Gejala Disiplin.  Selain itu, Kementerian Pelajaran membuka talian penting dan e-mel untuk mangsa buli dan keganasan di sekolah .  Seterusnya, ibu bapa dan orang awam boleh membuat aduan tentang masalah disiplin murid.  Selanjutnya,  sekolah dibenarkan mendapatkan bantuan daripada pihak polis.  Selain itu, pihak polis dibenarkan menahan murid yang berada di luar kawasan sekolah pada waktu persekolahan.

Kesan masalah itu kepada negara ialah hasrat negara melahirkan warganegara yang baik akan terjejas.  Selain itu, keyakinan orang ramai terhadap institusi pendidikan negara menjadi luntur.

Kesimpulannya, pelbagai pihak perlu bekerjasama dalam menangani masalah disiplin supaya kita dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera.


Thursday, April 23, 2015Menjelang penubuhan Komuniti ASEAN hujung tahun ini, Bahasa Melayu dilihat boleh memainkan peranan dalam membentuk solidariti masyarakat di rantau ini.

Dengan jumlah penduduk lebih 600 juta orang serta perbezaan ketara daripada sudut budaya, bahasa, agama, ekonomi dan politik di negara-negara anggota ASEAN, usaha mencari satu identiti serantau adalah amat mencabar.

Penasihat Sosiobudaya Kerajaan Malaysia Tan Sri Dr Rais Yatim berkata Bahasa Melayu mampu menyatupadukan masyarakat ASEAN.

Beliau berkata Komuniti ASEAN harus dilihat mempunyai sifat kekitaan tersendiri yang akan menyerlahkan identiti kumpulan serantau itu dalam kalangan masyarakat antarabangsa.

"Saya lihat Bahasa Melayu merupakan bahasa yang ditutur 300 juta manusia di ASEAN. Maka, lebih separuh penduduk ASEAN diwakili oleh penutur Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia. Amat baik jika ia diasaskan sebagai bahasa serantau dan ini akan menyatukan kita," katanya kepada BERNAMA di sini.

Rais menjelaskan ASEAN harus muncul dengan bahasanya sendiri, selain cuba menampilkan seni dan muzik yang melambangkan identiti kumpulan serantau itu.

Menurutnya beberapa negara jiran mungkin tidak akan bersetuju dengan cadangan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa serantau, namun beliau yakin cadangan itu mampu dilaksanakan.

"Vietnam, Laos dan Thailand mungkin tidak bersetuju. Tidak mengapa, asalkan dasar itu dapat dilihat dari sudut amali dan tidak hanya dilihat dari segi teori. Kita kena lihat apa yang menyatukan kita sekarang, tidak ada.

"Realitinya, Bahasa Melayu dan budaya serantau boleh menyumbang kepada kekitaan dalam ASEAN. Aspek sosiobudaya juga boleh serlahkan budaya serantau di ASEAN. Saya fikir harus dibawa dalam perbincangan," jelasnya.

Malaysia dipilih menjadi pengerusi ASEAN untuk penggal 2015 dan penubuhan Komuniti ASEAN yang dijadual hujung tahun ini merangkumi tiga pelan pembangunan iaitu Komuniti Ekonomi ASEAN, Komuniti Keselamatan Politik dan Komuniti Sosiobudaya.

Pada 2007, ASEAN bersetuju supaya penubuhan Komuniti ASEAN dipercepatkan kepada 2015.

Antara lain, Komuniti ASEAN melibatkan integrasi serantau yang lebih mendalam dan luas bagi membolehkan ASEAN bersaing dengan lebih berkesan serta meningkatkan lagi taraf hidup dan mrwujudkan kemajuan sosial lebih pesat untuk rakyat di negara-negara anggota pertubuhan itu.

Sementara itu, Felo Penyelidik Utama Institut Alam dan Tamadan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia Prof Datuk Dr Teo Kok Seong berkata Bahasa Melayu boleh digunakan sebagai alat membentuk kesepaduan.

Beliau berkata selain jumlah penutur yang ramai, Bahasa Melayu juga digunakan di empat daripada 10 negara anggota ASEAN iaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.

"Atas alasan itu, kita bolehlah cuba menyakinkan negara-negara ASEAN lain bahawa Bahasa Melayu boleh diangkat sebagai bahasa ASEAN untuk tujuan solidariti," katanya.

Malah, katanya langkah serupa pernah dilakukan Maharaja Shih Huang Ti yang memperkenalkan sistem tulisan seragam bagi menyatupadukan masyarakat di China yang menuturkan Bahasa Cina yang pelbagai.

"Seluruh dunia juga menggunakan Bahasa Inggeris untuk kesepaduan...jadi, boleh sangat digunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa serantau Asean. (Penyatuan melalui bahasa) sesuatu yang terbukti pada zaman lampau dan zaman sekarang," katanya.

Bagaimanapun, beliau berharap usaha menyatukan masyarakat melalui Bahasa Melayu dapat dilakukan sepenuhnya dalam kalangan rakyat Malaysia terlebih dahulu, sebelum memberi tumpuan penuh kepada usaha di luar negara.

Menurut laman web ASEAN, Komuniti Sosiobudaya boleh menyumbang kepada merealisasikan Komuniti ASEAN yang berpaksikan rakyat dan mencapai perpaduan dalam kalangan rakyat dan negara anggota serantau itu.

Ia juga bertujuan membentuk satu identiti bersama dan membina masyarakat penyayang dan saling berkongsi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan, kehidupan dan kebajikan rakyat di rantau ini.

Ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, ASEAN kemudian dianggotai Brunei Darussalam, Kemboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.


-- BERNAMAMonday, January 19, 2015


For additional local essay writing visit topofbestpaperwritingservices.

No PIN juga boleh di beli melalui mesin CDM Bank Simpanan Nasional dan juga melalui SMS. Tatacara pembelian no PIN melalui CDM.
Tatacara pembelian no PIN melalui SMS
Tarikh-Tarikh Penting Sesi Akademik 2015/2016

Permohonan kemasukan ke IPTA 2015

 • Jualan Unik ID BSN Dibuka. 
  Mulai 19 Januari sehingga 6 April 2015

 • Sistem Permohonan UPU Dibuka. 
  Mulai 19 Januari, jam 12.00 tengahari sehingga 6 April 2015, jam 4.00 petang

 • Hebahan Keputusan SPM/STPM/STAM 2014. 
  Minggu pertama Mac 2015

 • Hebahan keputusan kemasukan SPM/setaraf ke IPTA menerusi pengambilan UPU bagi sesi akademik 2015/2016. 
  Minggu pertama Mei 2015

 • Pengemaskinian maklumat permohonan fasa 2 dibuka bagi pemohon lepasan STPM/setaraf. 
  1 hingga 6 Mei 2015 (Tarikh sistem dibuka tertakluk kepada perubahan)

 • Hebahan keputusan Kemasukan ke Politeknik Konvensional/Metro/Kolej Komuniti dan ILKA menerusi pengambilan UPU bagi tahun 2015. 
  Minggu ke-2 Mei 2015

 • Pendaftaran Pelajar bagi kemasukan SPM/Setaraf melalui UPU bagi sesi Akademik 2015/2016. 
  Tarikh jangkaan sistem dibuka adalah pada 2 Jun 2015 (tertakluk kepada perubahan)

 • Pengemaskinian permohonan fasa 2 dibuka bagi pemohon lepasan Matrikulasi/Asasi. 
  3 hingga 9 Jun 2015 (Tarikh sistem dibuka tertakluk kepada perubahan)

 • Hebahan keputusan Rayuan SPM/Setaraf menerusi pengambilan UPU bagi sesi Akademik 2015/2016. 
  Minggu ke-2 Jun 2015

 • Pendaftaran Pelajar rayuan bagi kemasukan SPM/Setaraf melalui UPU bagi sesi Akademik 2015/2016. 
  15 Jun 2015 (Tarikh pendaftaran adalah jangkaan sahaja, dan tertakluk kepada perubahan)

 • Pendaftaran Pelajar ke Kolej Komuniti menerusi pengambilan UPU bagi 2015. 
  23 Jun 2015 (Tarikh pendaftaran adalah jangkaan sahaja, dan tertakluk kepada perubahan)

 • Pendaftaran Pelajar ke Politeknik Konvensional/Metro dan ILKA kecuali CIAST menerusi pengambilan UPU bagi 2015. 
  7 hingga 14 Julai 2015 (Tarikh pendaftaran adalah jangkaan sahaja, dan tertakluk kepada perubahan)

 • Hebahan keputusan kemasukan STPM/Setaraf menerusi pengambilan UPU bagi sesi Akademik 2015/2016. 
  Minggu ke-2 Ogos 2015

 • Pendaftaran Pelajar bagi kemasukan STPM/Setaraf melalui UPU bagi sesi Akademik 2015/2016. 
  1 hingga 2 September 2015 (Tarikh pendaftaran adalah jangkaan sahaja, dan tertakluk kepada perubahan)

 • Hebahan keputusan rayuan kemasukan STPM/Setaraf menerusi pengambilan UPU bagi sesi Akademik 2015/2016. 
  6 hingga 12 September 2015 (Tarikh hebahan adalah jangkaan sahaja, dan tertakluk kepada perubahan)

 • Pendaftaran Pelajar rayuan bagi kemasukan STPM/Setaraf melalui UPU bagi sesi Akademik 2015/2016. 
  17 September 2015 (Tarikh pendaftaran adalah jangkaan sahaja, dan tertakluk kepada perubahan)

Syarat Am Permohonan

Program Lepasan SPM/Setaraf

Syarat Am permohonan kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf adalah seperti berikut:
 • Warganegara Malaysia dan
 • Memiliki kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia/setaraf (SPM/setaraf) dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus Sejarah dalam peperiksaan SPM.
 • Program pengajian untuk Bumiputera dan Bukan Bumiputera:
 • Semua program di UITM, program Asasi di UIAM, program Asasi Sains dan program Asasi Alam Bina di UM, program Asasi di UNIMAS, program Asasi di UMS terbuka kepada Bumiputera sahaja.
 • Semua program asasi di UPM, UKM, UPNM, program Asasi Pengajian Islam di UM, program Tahmidi di USIM dan semua program Diploma di UPM, UTM, UPSI, UTHM, UMT, UTeM, UMP, UniMAP dan UniSZA dan Politeknik Premier terbuka kepada pemohon Bumiputera dan Bukan Bumiputera.
 • Program Lepasan STPM/SetarafSyarat Am Permohonan
 • Syarat Am permohonan kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf adalah seperti berikut:
 • Terbuka kepada Warganegara Malaysia yang mempunyai Nombor Kad Pengenalan/My Kad dan Bukan Warganegara Malaysia.
Bagi Bukan Warga Negara Malaysia perlu memohon terus ke IPTA berkaitan.
 • Lulus SPM atau peperiksaan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia serta mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Melayu. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu Kertas Julai diambil kira; dan

Program Lepasan SPM/Setaraf
 • Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2013 dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:
 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am, dan
 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain, atau
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 di peringkat Matrikulasi/Asasi tahun 2013; atau
 • Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid di peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2013 atau 2012; atau
 • Mempunyai kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA; atau
 • Lulus peperiksaan STPM Tahun 2012 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am atau Matrikulasi/Asasi Tahun 2012 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 atau STAM tahun 2011 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid; dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).Sunday, May 18, 2014

LANGKAH 1:  MEMBACA SOALAN YANG DIBERIKAN

Carta di bawah menunjukkan sebahagian punca aktiviti lumba haram dalam kalangan remaja di Negara ini. Huraikan pendapat anda tentang punca-punca penglibatan remaja dalam lumba haram. Panjang huraian handaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.SIKAP DIRI REMAJA

PENGARUH RAKAN SEBAYA


 PENGARUH MEDIA MASSA
LANGKAH 2: MENGENAL PASTI TEMA, TUGASAN DAN KUMPULAN SASARAN


Carta di bawah menunjukkan sebahagian punca aktiviti lumba haram dalam kalangan remaja di Negara ini. Huraikan pendapat anda tentangpunca-punca penglibatan remaja dalam lumba haram. Panjang huraian handaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

TAJUK: 

punca-punca penglibatan remaja dalam lumba haram.

TEMA:

 Lumba haram

KUMPULAN SASARAN:

Para remaja

TUGASAN:

 punca-punca penglibatan remaja dalam lumba haram

LANGKAH 3:   MENYENARAIKAN ISI KARANGAN BERDASARKAN BAHAN    RANGSANGAN


1.    Sikap diri remaja

·                     ·     Ingin mencuba

·     Tidak bertanggungjawab

·     Melanggar peraturan jalan raya

·     Ingin berseronok-seronok / suka membuang masa2.    Pengaruh rakan sebaya

·       Taksub kepada rakan

·       Meniru apa saja yang rakan lakukan

·       Lemah jati diri3.    Pengaruh media massa

·       Menyiarkan filem-filem lumba haram

·       Menonton aksi hero (hanya lakonan sahaja)

·       Meniru aksi dalam filem

·       Terdidik dengan memuja kehebatan heroLANGKAH 4: MANULIS RANGKA KARANGAN DENGAN  LENGKAP


PENDAHULUAN

1.     Tema: Lumba haram

2.     Kumpulan Sasaran: Para remaja

3       Bahasa Indah: kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya

4.      Tugasan: Punca-punca penglibatan remaja dalam lumba haram


ISI-ISI JAWAPAN

1.      Sikap diri remaja

2.      Pengaruh rakan sebaya

3.      Pengaruh media massa


PENUTUP

1.      Ayat Pandangan:

Tuntasnya, terdapat pelbagai punca penglibatan remaja dalam lumba haram.


2.      Ayat Cadangan:

Sehubungan dengan itu, para remaja mestilah berusaha untuk mengelak diri daripada terlibat dalam kegiatan lumba haram ini.


3.      Bahasa Indah:

Perkara ini sangat bertepatan dengan peribahasa sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna lagi.


4.      Ayat Harapan

Oleh itu, lumba haram sifar hendaklah menjadi satu agenda negara sebelum menjelangnya tahun 2020 nanti.


LANGKAH 5: MENULIS PERENGGAN PENDAHULUAN


Ayat Tema

Belakangan ini, isu lumba haram semakin heboh diperkatakan oleh masyarakat dalam media massa di seluruh pelosok negara.


Ayat Kumpulan Sasaran:

Sehubungan dengan itu, para remaja mestilah menunjukkan keiltizaman yang tinggi untuk megatasi masalah dengan segera.


Bahasa Indah:

Perkara ini sangat bersesuaian dengan peribahasa kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya.


Ayat Tugasan:

Persoalannya, apakah punca-punca penglibatan remaja dalam lumba haram?


LANGKAH 6: MENULIS PERENGGAN ISI KARANGAN

Isi 1: Sikap diri remaja


Ayat Topik

Pada pandangan saya, antara punca penglibatan remaja dalam lumba haram ialah sikap diri remaja.


Ayat Huraian                 

Hal ini demikian kerana, para remaja mempunyai perasaan ingin mencuba dan suka berseronok-seronok yang sangat tinggi walaupu aktiviti itu berbahaya.


Ayat Simpul

Tegasnya, sikap diri remaja itu telah menyebabkab berlakunya lumba haram di negara ini.


Isi 2: Pengaruh rakan sebaya


Ayat Topik

Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu punca pengibatan remaja dalam lumba haram di seluruh negara.


Ayat Huraian                 

Hal ini dikatakan demikian kerana, remaja kini terlalu taksub kepada rakan dan lemah jati diri sehingga mereka berani melakukan aktiviti itu.


Ayat Simpul                  

Jelaslah bahawa, penglibatan remaja dalam lumba haram adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya.


Isi 3: Pengaruh Media Massa


Ayat Topik

Di samping itu, punca lain penglibatan remaja dalam lumba haram di seluruh negara ialah pengaruh media massa.


Ayat Huraian                 

Hal ini demikian kerana, ramai remaja telah meniru aksi hero dalam filem mat rempit yang mereka tonton di kaca televisyen seperti filem Bohsia dan KL Menjerit.


Ayat Simpul                  

Saya optimis, pengaruh media massa telah menyebabkan penglibatan remaja dalam lumba haram semakin meningkat.


LANGKAH 7: MENULIS PERENGGAN PENUTUP


Ayat Pandangan:

Tuntasnya, terdapat pelbagai punca penglibatan remaja dalam lumba haram.


Ayat Cadangan:

Sehubungan dengan itu, para remaja mestilah berusaha untuk mengelak diri daripada terlibat dalam kegiatan lumba haram ini.


Bahasa Indah:

Perkara ini sangat bertepatan dengan peribahasa sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna lagi.


Ayat Harapan

Oleh itu, para remaja hendaklah mengelakkan diri daripada terlibat dalam lumba haram agar .


CONTOH KARANGAN LENGKAP


Belakangan ini, isu lumba haram semakin heboh diperkatakan oleh masyarakat dalam media massa di seluruh pelosok negara.Sehubungan dengan itu, para remaja mestilah menunjukkan keiltizaman yang tinggi untuk megatasi masalah dengan segera. Hal ini sangat bersesuaian dengan peribahasa kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Persoalannya, apakah punca-punca penglibatan remaja dalam lumba haram?

Pada pandangan saya, antara punca penglibatan remaja dalam lumba haram ialah sikap diri remaja. Hal ini demikian kerana, para remaja mempunyai perasaan ingin mencuba dan suka berseronok-seronok yang sangat tinggi walaupu aktiviti itu berbahaya. Tegasnya, sikap diri remaja itu telah menyebabkab berlakunya lumba haram di negara ini.

Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu punca pengibatan remaja dalam lumba haram di seluruh negara. Hal ini dikatakan demikian kerana, remaja kini terlalu taksub kepada rakan dan lemah jati diri sehingga mereka berani melakukan aktiviti itu.  Jelaslah bahawa, penglibatan remaja dalam lumba haram adalah disebabkan pengaruh rakan sebaya.

Di samping itu, punca lain penglibatan remaja dalam lumba haram di seluruh negara ialah pengaruh media massa. Hal ini demikian kerana, ramai remaja telah meniru aksi hero dalam filem mat rempit yang mereka tonton di kaca televisyen seperti filem Bohsia dan KL Menjerit..Saya optimis, pengaruh media massa telah menyebabkan penglibatan remaja dalam lumba haram semakin meningkat.

Tuntasnya, terdapat pelbagai punca penglibatan remaja dalam lumba haram. Sehubungan dengan itu, para remaja mestilah berusaha untuk mengelak diri daripada terlibat dalam kegiatan lumba haram ini.Perkara ini sangat bertepatan dengan peribahasa sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna lagi. Oleh itu, lumba haram sifar hendaklah menjadi satu agenda negara sebelum menjelangnya tahun 2020 nanti.

                                       

Dicatat oleh abu haziq alkori di 6:21 PTG Blog Archive

Categories

Alam Sekitar Anak Din Biola Analisis Keputusan SPM 2012 analisis novel Analisis pemahaman KOMSAS Analisis Soalan Novel Analisis Soalan Penulisan Analisis soalan PMR Analisis Soalan PMR K2 Analisis soalan-soalan PMR Kertas 1 bahagian A (ii) Bahagian A(ii): Pemahaman Bahagian B BAHAGIAN B (Karangan Bahan Rangsangan) Bahagian C Karangan Umum Bahagian D KOMSAS Bahasa Melayu Bahasa Melayu PMR Cerpen Tingkatan 5 Contoh jawapan Contoh Jawapan Bahagian D Contoh jawapan Bhg B Contoh jawapan Bhg C Contoh jawapan Kertas 2 Contoh jawapan pemahaman Contoh Jawapan Ringkasan Contoh karangan Contoh Karangan PMR 2012 Contoh karangan respon terbuka Contoh Soalan Kertas 1 Contoh teks ucapan contoh teks ucapan hari inovasi sekolah Definisi Wacana Doa kejayaan dalam peperiksaan Drama Tingkatan 5 huraian pantun budi Identiti Nasional Interlok karangan karangan autobiografi Karangan Bahagian A Karangan Bahagian B Karangan berbentuk peribahasa Karangan berbentuk syarahan karangan berdasarkan fakta Karangan bergambar Karangan jenis biografi Karangan jenis catatan diari Karangan Jenis Ucapan Karangan PMR Karangan Rangsangan Karangan SPM Karangan Tidak Berformat Kepentingan Perpaduan Kaum Kepentingan Sukan Kertas 1 Kertas 2 Kertas 2 BM SPM Kesalahan tatabahasa kesedaran sivik Kesilapan tatabahasa komsas Komsas Tingkatan 5 Kosa Kata Masalah ponteng Menguruskan Alam Sekitar Novel Novel Tingkatan 5 Panduan membuat karangan Panduan menjawab Kertas 2 Panduan Menulis Ringkasan pantun pantun budi Patung Kencana Dari Kuripan Pemahaman Penanda Wacana penanda wacana ayat 2 Penanda wacana memulakan karangan Pencemaran Air Penjagaan alam sekitar Penjodoh Bilangan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pentaksiran Tingkatan 3 Peranan ibu bapa Peranan Ibu Bapa Membendung Gejala Sosial Peranan Ibu bapa Membentuk Akhlak percubaan 2011 Percubaan K 2 Percubaan PMR BM 2009 Percubaan PMR BM 2011 Peribahasa Perkasakan Bahasa Melayu PMR Prosa tradisional Puisi moden Punca stress dan cara mengatasi stress. Stress Raja Bersiung Rencana Ringkasan Rumusan Soalan 1 soalan 1 - 7 Soalan 1 Kertas 2 Soalan 15 - 17 Soalan 18 - 21 Soalan 22 - 24 Soalan 25 - 27 Soalan 28 - 30 Soalan 3 Soalan 31 - 40 Soalan 8 - 14 Soalan Bahagian C no. 2. Kertas 2 Soalan Perbahasa Kertas 1 Soalan percubaan 2010 Soalan Percubaan BM SPM 2012 Soalan Percubaan PMR Soalan Percubaan PMR 2010 Soalan Percubaan PMR 2012 Soalan Percubaan PMR BI 2011 Soalan Percubaan PMR BM 2012 Soalan percubaan UPSR 2012 Soalan Peribahasa Kertas 2 Soalan Pertengahan tahun 2011 Soalan PMR Soalan PMR 2009 SPM SPM 2012 SPM Kertas 1 Bahagian A Sukan Surat kiriman Surat kiriman tidak rasmi Surat rasmi Surat Tidak Rasmi Taburan kesukaran soalan PMR tatabahasa tatabahasa secara umum Teknik menjawab soalan kertas 2 Teknik Penulisan Karangan Teks Ucapan teks ucapan pengetua tip cemerlang belajar Tip mudah ingat Tips Karangan SPM Tips lulus cemerlang Tragedi 4 dis wacana
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Hakmilik retibahasa.blogspot.com. Powered by Blogger.

SAHABAT BLOGGER

Like FB Page Kami

Tweet Bahasa Itu Indah

Google+ Followers

KOLEKSI SOALAN BAHASA MELAYU

KARANGAN BAHASA MELAYU PMR

PMR Kertas 1

Karangan SPM

BAHASA MELAYU SPM KERTAS 2

Contoh Karangan

Popular Posts